Bölüm Halkaları

M. Pınar Eroğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi.
Tarih: 8 ve 22 Şubat, 8 Mart, 26 Nisan, 2017, Çarşamba, Zaman: 09:30 – 12:00.
Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası.
Özet: Şu kitaba bakınız: Beidar and Martindale and Mikhalev (Rings with generalized identities)