Basit Halkalar ve Merkezi Cebirler

Meltem Güllüsaç, Dokuz Eylül Üniversitesi.
Tarih: 21 Haziran, 2017, Çarşamba, Zaman: 09:30 – 12:00.
Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası.
Özet: Basit halkalar ve merkezi cebirlere giriş yapacağız. Matej Brešar’ın  kitabının ilk bölümüne bakınız.
Kaynaklar
[1] Matej Brešar, Introduction to Noncommutative Algebras, Springer, 2014.

Sonlu Boyutlu Bölme Cebirleri

Hikmet Burak Özcan, Dokuz Eylül Üniversitesi.
Tarih: 14 Haziran, 2017, Çarşamba, Zaman: 09:30 – 12:00.
Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası.
Özet: Sonlu boyutlu bölme cebirlerinden başlayarak, bir cisim üzerinde sonlu boyutlu cebirlere giriş yapacağız.
Matej Brešar’ın kitabının ilk bölümüne bakınız.
Kaynaklar
[1] Matej Brešar, Introduction to Noncommutative Algebras, Springer, 2014.