Lisansüstü Program Tanıtım

1 Temmuz Perşembe günü Dr.Öğr.Üyesi Celal Cem Sarıoğlu zoom uygulaması üzerinden lisansüstü programımızın kısa tarihçesi, akademik kadro yapısı, teknik ve laboratuvar olanakları, ön plana çıkan güçlü özellikleri ve mezuniyetin iş hayatına katkısı gibi başlıklarda bilgi verecek, oturum adaylarımızın öğrenmek istedikleri konulara yönelik soru cevap bölümü ile tamamlanacaktır. Zoom linki

Israrlı Homoloji

Tarih: 23.06.2021 (Çarşamba) 13:00

Yer: SAKAI/Ogr DEU Math

Konuşmacı: Şule Kılıçaslan

Özet: Topolojik Data Analizi(TDA), verileri analiz etmek için topolojinin tekniklerini kullanan ve
özellikle son zamanlarda oldukça rağbet gören gelişmekte olan bir veri bilimi dalıdır. Şekil
tanımlama (shape recognition), görüntü analizi (image analysis), bilgisayarlarla görü
(computer vision), hesaplamalı biyoloji (computational biology), fonksiyonel beyin ağları
(brain functional networks) ve finansal ağlar (financial networks) gibi alanlarda birçok başarılı
uygulaması vardır. Bu konuşmada ilk olarak homotopi denkliği ve simpleksel kompleksler gibi
konuları örneklerle anlamaya çalışacağız. Sonrasında TDA’ nın verilerin topolojik özelliklerini
ayırt etmek için kullanılan yöntemlerinden biri olan Israrlı Homoloji’ den bahsedeceğiz.

Biyomatematiğin temelleri: Salgın hastalıkların matematiksel modellenmesi

Tarih: 18.06.2021 (Cuma) 14:00

Yer: SAKAI/Ogr DEU Math

Konuşmacı: Gürcihan Zaman

Özet: Bu konuşmada, ilk olarak bulaşıcı hastalıkların epidemiyolojisiyle ilgili ve modellerde kullanılan bazı tanımları vereceğim. SIR model, SIR modelin matematiksel özelliklerinden ve Logistic modelin bir varyantı olan SIS modelden bahsedeceğim. Kurulan SIR modele demografi eklenip, modelin denge noktalarının yerel ve küresel kararlılığını anlatacağım. Konuşma, Maia Martcheva tarafından yazılan “An introduction to mathematical epidemiology” kitabına dayalı olacak.

Sır paylaşım şemalarının matematiksel arka planı

Tarih: 17.06.2021 (Perşembe) 12:00

Yer: SAKAI/Ogr DEU Math

Konuşmacı: Beste Akdoğan

Özet: Kriptografik bir araç olan sır paylaşımı, sır parçalarının grup üyeleri arasında dağıtılmasını sağlayan algoritmalardır. Bu algoritmalarda, belli sayıdaki grup üyesi kendi parçalarını bir araya getirerek, sırra erişebilir ya da değiştirebilir. 1979 yılında Adi Shamir ve George Blakley birbirlerinden bağımsız bir şekilde ilk sır paylaşımı algoritmalarını icat ettiler . Shamir’in icat ettiği sır paylaşım planının temelini Lagrange interpolasyon polinomu oluştururken, Blakley’in planı hiper düzlem geometrisini kullanır. Bu ilk çalışmalardan sonra, Mignotte ve Asmuth-Bloom sır paylaşımı için Çin kalan teoremini kullanmayı düşündüler ve yeni sır paylaşım şemaları önerdiler. Bu çalışmada, Shamir’in, Blakley’in, Mignotte ve Asmuth-Bloom’un sır paylaşım algoritmalarını tanıttıktan sonra bu algoritmaların temelini oluşturan matematiksel araçları ve nasıl uygulandıklarını açıklayacağız.