Algoritmik Bulmacalar

Prof.Dr. Murat Erşen Berberler, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Fakültesi, Bilgisayar Bilimleri Bölümü. Tarih: 20 Mart Pazartesi, Zaman: 10:30 Yer: SAKAI/Bölüm Seminerleri

Özet: Yazılım dünyasında en sık karşılaşılan sorulardan bir tanesi şudur; “Programcı olmak için matematik bilmek gerekli mi?” Soru bu şekliyle tartışmaya çok açık olduğundan tarafların tümünü tatmin eden bir cevabı henüz bulunamamıştır. Ancak soruda küçük bir değişiklik yapıp “İyi programcı olmak için matematik bilmek gerekli mi?” diye soracak olursak, konunun uzmanı birçok kişinin cevabı kesinlikle “Evet” olmaktadır. Çünkü zaman ve yerine göre bellek karmaşıklığı daha az olan kodlar matematiksel bakış açısı sayesinde yazılabilir ve hatta daha iyisinin yazılamayacağı da yine matematik sayesinde ispatlanabilir. Bu seminerde ilk bakışta çözümü çok zor ve karmaşık gibi görünen ama matematik sayesinde çözümleri çok basite indirgenebilen popüler algoritmik bulmacalardan bir seçki sunulacaktır. Özellikle bu bulmacaların seçilmesinin nedeni de gerçek hayat problemlerini çözmek için bilgisayar bilimleri formasyonunda öğretilen birçok yöntemin özel hallerini içermeleridir.