Artin Cebirleri üzerinde sağ minimal morfizmler ve projektif örtüler

Victor Blasco Jimenez, Dokuz Eylül Üniversitesi.
Tarih: 10 Mart, 2022, Salı, Saat: 10.30 – 12.00.
Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi, Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Bölümü B206 (bölüm seminer ver toplantı odası).
Özet: Bu konuşmada Artin Cebirlerinin temsil teorisinin temellerini tanıtacağız. Özellikle, sağ minimal morfizm kavramı, sonlu olarak üretilmiş herhangi bir modül için projektif bir örtünün varlığını kanıtlamamıza yardımcı olacaktır. Bu Cebirler üzerinde ayrıştırılamaz projektif modülleri de karakterize edeceğiz.