Leavitt path algebras of power graphs

Ekrem Şimşek, Grad student, Dokuz Eylül University. Date: December 26, 2023, Tuesday, Time: 11.00 – 12:00. Place: Dokuz Eylül Univ., Tınaztepe Campus, Faculty of Science, Department of Mathematics, Room B206.

Abstract In this talk we will first introduce Directed power graph of a given group. The directed power graph of a group G is the digraph with vertex set G, having an arc from y to x whenever x is a power of y. Then we will talk about Leavitt path algebra and we will give some examples. Finally we will talk about Leavitt path algebras of a directed power graph of finite groups and their Grothendieck groups.  

İkili Döngüsel Grup Kodlar

Mustafa Kemal Turak, Dokuz Eylül Üniversitesi. Tarih: 4 Ocak 2024, Perşembe, Zaman: 11.00 – 12:00. Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası.

Özet: Bu konuşmamızda öncelikle döngüsel kodların tanımını vereceğiz. Daha sonra her döngüsel kodun F[x]/(x^{n}-1) bölüm halkasında bir ideal olarak görülebileceğini göstereceğiz. Son olarak grup kodlarını tanıtacağız ve döngüsel grup kodları ile döngüsel kodlar arasındaki ilişkiyi inceleyeceğiz.

Höristik Matematik Felsefesi

Prof. Dr. Beno KURYEL, İzmir Ekonomi Üniversitesi (Ege Üniv. Kimya Mühendisliği, Emekli) Tarih: 28 Aralık 2023, Perşembe Zaman: 15:00 Yer: Deü Fen Fakültesi C Blok Konferans Salonu

Özet: Felsefe ile matematik yazılı tarihin en eski dönemlerinden bu yana karşılıklı etkileşim içinde olmuştur. Bilgi üretim süreçlerinin tarihsel ve kültürel bileşenleri içinde kurumsallaşan matematik, toplumsal dinamikleri içinde de değer kazanmıştır. Matematik, bilimin farklı paradigma dönüşümlerinde gösterdiği evrimden bağımsız olmamıştır. Bu dönüşümlerde hem teorik hem pratik açılardan matematiksel bilginin doğası, epistemolojik ve ontolojik karakteristikleri felsefe şemsiyesi altında yapılanmıştır. Yeni yapıların, felsefe şemsiyesine yaptığı etki ve katkılarla farklı matematik felsefeleri ortaya çıkmıştır ve çıkmaya devam etmektedir. Genel olarak matematiğin sonuçlarına odaklanan felsefi analizlerin yerine matematiğin üretilmesi, uygulanması, teori ve pratik arasındaki geri bildirimlerin çözümlenmesinin önemi öne çıkmıştır. Bu sohbette, genel felsefi bakış açılarının yanında matematiğin yaşamını irdeleyen bir başka yaklaşıma, “höristik” felsefeye yer verilerek bir tartışma ortamının zenginliğine çaba gösterilecektir. “En iyi pratik teoridir” özdeyişinin, matematiksel oluşum süreçlerinin pratik üretimlerinden teorik ufuklara nasıl açıldığı vurgulanmaya çalışılacaktır.

Özgeçmiş: Lisans derecesini 1970 yılında ve Yüksek Lisans derecesini 1972 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Fakültesi’nden almıştır. Daha sonra Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nde asistan olarak atanmış ve doktora derecesini 1976 yılında yine aynı bölümden almıştır. 1977-1978 döneminde Imperial College’da ziyaretçi araştırmacı olarak çalışmıştır. Daha sonra tekrar Ege Üniversitesi’ne dönerek 1982 yılında Doçent ,1992 yılında Profesör olmuştur. Prof. Dr. Beno Kuryel, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği bölümünde farklı ders işleyiş teknikleri, bilim ve felsefe üzerine sohbetleri ile öğrencilerin en sevdiği ve merak duyduğu hocalardan biri olmuş, dekanlık yaptığı dönemde Mühendislik Fakültesi’ne dönüşüm getirmiştir. Lisans programında verdiği Mühendislik matematiği derslerinin yanı sıra yüksek lisansta Nonlineer Matematik ve Kaos dersini açarak bir ilke imza atmış, Öğrenimin Taosu, Yaşamın Ağı, Bilim Teknoloji ve Toplum kitaplarının çevirmenliğini yapmıştır. Halen İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde kısmi zamanlı olarak çalışmakta ve ders vermeye devam etmektedir. Prof. Kuryel, Ege Üniversitesinin çeşitli fakültelerinde, özellikle Tıp Fakültesi, TMMOB’nin teknik ve kültürel etkinliklerinde, çeşitli okullarda matematik ve bilim tarihiyle felsefesi ve de psikanaliz üzerine sayısız seminer vermiş, eğitim öğretim sürecine getirdiği eleştirileri, felsefe ile bilimi bütünleştiren yaklaşımı ve güçlü retoriği ile her alandan, çok fazla insana ulaşmıştır. Ayrıca, Prof. Kuryel, Ege Üniversitesi Araştırma Odaklı Öğrenci Merkezi (AROM) da “Prof. Dr. Beno KURYEL ile Matematik Sohbetleri-1-10” başlıklı bir dizi matematik sohbetleri vermiştir. İlgili etkinliklere Youtubedan ulaşılabilinir. Prof. Kuryel’in bu seminerlerin ardından 2021 yılında Doruk Yayınları’nda yayımlanan “Bilme Arzusu” kitabında; kaleme aldığı makaleleri de içeren, aşktan futbola, bilimden teknolojiye, matematik kaygısından bilimsel devrimlere dek yaşamın içerden dışarıya pek çok farklı konularını çizgisel olmayan dinamik bir bakış açısıyla bir araya getirerek okuyucuya sonsuzluğun, farkındalığın ve bilme arzusunun kapılarını aralıyor.

Kariyerde Herkes için Erişebilirlik: Engellilik ve Toplum

DEÜ Kariyer Planlama Merkezi işbirliği ile DEÜ Fen Fakültesi Matematik Bölümü ve İstatistik Bölümü olarak ortaklaşa düzenlediğimiz  kariyer etkinliğimizin bu ayki teması “Kariyerde Herkes için Erişebilirlik”. Prof.Dr. Özlem Ege ORUÇ moderatörlüğünde Avukat Melike TOKSOY’un katılımıyla gerçekleştireceğimiz “Engellilik ve Toplum” konulu söyleşi, herkese açık olup ilgilenen herkes devetlidir (İlgilenenlerin, Doç.Dr. Özgül Vupa ÇİLENGİROĞLU veya Dr. Öğr. Üyesi Celal Cem SARIOĞLU ile iletişime geçmesi rica olunur.).

Konuşmacı: Av. Melike TOKSOY
Moderatör: Prof. Dr. Özlem EGE ORUÇ
Tarih ve Saat
: 20.12.2023, 14:30
Yer: Online DEU
Kanal: DEÜİSTATİSTİKKARİYER

Ata Tahmin Yöntemi

Prof. Dr. Güçkan YAPAR, DEÜ, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, İzmir Tarih: 13 Aralık 2023, Çarşamba Zaman: 15:00 Yer: DEÜ, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, B256 nolu derslik, İzmir.

Özet: ATA tahmin yöntemi iki temel tahmin yöntemi olan üssel düzleştirme (ÜD) ve ARIMA yöntemine alternatif olarak önerilmiş yeni bir yöntemdir. Ata yöntemi yapısal olarak üssel düzleştirme yöntemiyle benzerlik gösterse de içerik olarak tamamen farklıdır. Ata yöntemi basit, hızlı ve alternatifi olduğu yöntemlerden daha doğru tahmin yeteneğine sahiptir. Ata yöntemi M-rekabet veri setlerindeki başarılı performansı ile literatürde yerini almıştır.

Doğru Kuverlerin Burulmasız Örtüleri

Canan Özeren, Dokuz Eylül Üniversitesi.

Tarih: 6 Aralık, 2023, Çarşamba, Zaman: 13.30 – 14.30. Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası. (Online-Sakai-Graduate Meetings)

Özet: Abel gruplar için burulmasız örtüler her zaman vardır (bkz. [1]). [2]’de, bir abel grubunun burulmasız örtüsü \phi:T \rightarrow A ‘nın coGalois grubu, \phi f = \phi şartını sağlayan f:T \rightarrow T grup homomorfizmalarını içeren bir grup olarak tanımlanmış ve G(\phi) ile gösterilmiştir. [3]’de, Abel grupları için coGalois gruplarının sadece birim morfizmayı içerdiği durumlar sınıflandırılmıştır. coGalois grup kavramı, örtü sınıfı olan herhangi bir kategoride de tanımlanabilir. [4]’de,  q_2 : \cdot \rightarrow \cdot kuiverinin temsil kategorisinde, coGalois grup kavramı çalışılmıştır. (q_2, Z-mod) kategorisinde bir nesne için burulmasız örtüden gelen coGalois grubun sadece birim morfizmayı içermesi için gerekli ve yeterli koşullar hakkında konuşacağız.

References [1] E. Enochs: Torsion-free covering modules. (1963)

[2] E. Enochs, J. R. Rozas and L. Oyonarte: Compact coGalois groups. (2000). [3]

E. Enochs and J. Rada: Abelian groups which have trivial absolute \\ coGalois group. (2005). [4]

Paul Hill, Abelian group pairs having a trivial coGalois Group. (2006).

[5] Molly Dunkum Wesley, Phd Thesis at The Graduate School University of Kentucky. (2005)

Öğrenci Seminerleri: Geogebra

Eser Eroğlu ve Can Karaman, DEÜ Matematik Bölümü Lisans öğrencileri Tarih: 30 Kasım 2023, Perşembe Zaman: 15:00-15:45 Yer: B254 nolu derslik

Özet: Bu seminerde, Geogebra programının kullanımı ile ilgili temel bilgiler verilecektir. Bu bilgiler doğrultusunda 2 boyutlu uzayda oluşturulabilir yapılar üzerine tartışarak öğreneceğimiz bir seminer olması planlanmaktadır. Ayrıca oluşturulan yapıların popüler alanlar ve lisans matematik eğitimi dersleri ile ilişkisi ele alınacaktır.

Çifte Algebroidler ve Eşlenik Kalkülüs

Keremcan Doğan, İstanbul Teknik Üniversitesi Doktora Sonrası Araştırmacı.

Tarih: 10 Kasım 2023, Cuma.

Zaman: 12.30 – 13.30.

Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası.

Özet: Bu konuşmada önce algebroidlerin neden geometrik yapıların sicim ve M teorilerine uygun genellemeleri için iyi bir matematiksel çerçeve sağladığını açıklayacağız. Algebroidlerin temel özelliklerinin hızlı bir özetinden sonra, çifte algebroidlere ve algebroid kalkülüsü kavramlarına odaklanacağız. Daha sonra bu kavramları ve onlar arasındaki bazı uygunluk koşullarını kullanarak Drinfel’d çiftlerinin genellemeleriyle ilgileneceğiz. Tartışmayı bizim yapılarımız ile sicim kuramlarında gereken istisnai geometriler arasındaki ilişkiden bahsederek noktalayacağız. Zaman kalırsa formel demet rackoidleri hakkındaki global duruma değineceğiz.  

Kariyerde +1 Adım: İlgileri Keşfetmek

Kariyer etkinliğimizin bu ayki teması Kariyerde +1 Adım: Öğrenci toplulukları olup, etkinliğimizde Robot Topluluğu (DeuRov), Endüstri Mühendisliği Öğrenci Topluluğu ( DEÜ EMT) ve IEEE Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci Kolu‘nu ağırlıyoruz. Etkinlik tüm matematik bölümü öğrencilerimize ve ilgilenenlere açıktır. İlgilenenlerin moderatör (Dr. Öğr. Üyesi Celal Cem SARIOĞLU) ile iletişime geçmesi rica olunur.

Konuşmacılar:

Tarih ve Saat: 03.11.2023, 12:30
Yer: B256 (DEÜ Fen Fakültesi Matematik Bölümü)

Tensör Çarpımı II

Mücahit Bozkurt, Manisa Celal Bayar Üniversitesi.

Tarih: 1 Kasım 2023, Çarşamba, Zaman: 13:30 – 14:30. Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası. (Online-Sakai-Graduate Meetings)

Özet: R bir birimli halka, M bir sağ R-modül ve N bir sol R-modül olsun. Tensör çarpımını M\otimes_R N ile göstereceğiz. Bu hafta, çarpımının bazı özellikleri hakkında konuşmaya devam edeceğiz.

Kaynaklar

  1. Kasch, F. (1982). Modules and rings (Vol. 17). Academic press.
  2. Bland, P. (2011). Rings and Their Modules. Berlin/New York: de Gruyter.