coGalois Gruplar Üzerine

Canan Özeren, Dokuz Eylül Üniversitesi.
Tarih: 26 Aralık, 2022, Salı, Zaman: 13:30 – 15:30.
Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası.

Özet: Abel gruplar için burulmasız örtüler her zaman vardır (bkz. [1]).
[2]’de, bir abel grubunun burulmasız örtüsü \phi:T \rightarrow A ‘nın coGalois grubu, \phi f = \phi şartını sağlayan f:T \rightarrow T grup homomorfizmalarını içeren bir grup olarak tanımlanmış ve G(\phi) ile gösterilmiştir.
[3]’de, coGalois grup kavramı, örtü sınıfı olan herhangi bir kategoride de tanımlanabilir.
[4]’de, q_2 : \cdot \rightarrow \cdot kuiverinin temsil kategorisinde, coGalois grup kavramı çalışılmıştır.
[4]’de ,(q_2, Z-mod) kategorisinde bir nesne için burulmasız örtüden gelen coGalois grubun sadece birim morfizmayı içermesi için gerekli koşullar hakkında konuşacağız.

Kaynaklar

[1] E. Enochs: Torsion-free covering modules. (1963)

[2] E. Enochs, J. R. García Rozas and L. Oyonarte: Compact coGalois groups. (2000).

[3] E. Enochs and J. Rada: Abelian groups which have trivial absolute \ coGalois group. (2005).

[4] Paul Hill, Abelian group pairs having a trivial coGalois Group. (2006).

2022-2023 Güz Dönemi Mazeret Sınav Takvimi

20.12.2022 Salı13.00MAT 2039 Differential Equations I
MAT 1015 Technical English I
MAT 3059 Numerical Analysis I
Sınav Yeri: Bolüm Başkanlığı Odası
21.12.2022 Çarşamba10.20MAT 1031 Calculus I
MAT 1035 Analytic Geometry
MAT 3055 Algebra I
MAT 4045 Galois Theory
Sınav Yeri: Bolüm Başkanlığı Odası
21.12.2022 Çarşamba13.00TDL 1001 Türk Dili ISınav Yeri: Bolüm Başkanlığı Odası

Coxeter Funktorlar ve Gabriel Teoremi II

İrem Yıldız, Dokuz Eylül Üniversitesi.
Tarih: 13 Aralık, 2022, Salı, Zaman: 13:30 – 15:30.
Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası.

Özet: Bu konuşmada kuver temsilinin temellerini tanıtacağız. Basitleri yok eden ve ayrıştırılamazları ayrıştırılamazlara taşıyan bazı funktorlar tanımlayacağız, bu da hangi tür kuverlerin ayrıştırılamaz temsillerin sonlu sayıda izomorfizm sınıflarına sahip olduğunu belirten Gabriel Teoremini kanıtlamaya yardımcı olacaktır.

Kaynaklar

[1] Some lecture notes in Bielefeld university from Henning Krause . 

[2] Article from I. N. Bernstein, I. M. Gel’fand, V. A. Ponomarev named “Coxeter functor and Gabriel ‘s theorem”.

Coxeter Funktorlar ve Gabriel Teoremi

İrem Yıldız, Dokuz Eylül Üniversitesi.
Tarih: 6 Aralık, 2022, Salı, Zaman: 13:30 – 15:30.
Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası.

Özet: Bu konuşmada kuver temsilinin temellerini tanıtacağız. Basitleri yok eden ve ayrıştırılamazları ayrıştırılamazlara taşıyan bazı funktorlar tanımlayacağız, bu da hangi tür kuverlerin ayrıştırılamaz temsillerin sonlu sayıda izomorfizm sınıflarına sahip olduğunu belirten Gabriel Teoremini kanıtlamaya yardımcı olacaktır.

Kaynaklar

[1] Some lecture notes in Bielefeld university from Henning Krause . 

[2] Article from I. N. Bernstein, I. M. Gel’fand, V. A. Ponomarev named “Coxeter functor and Gabriel ‘s theorem”.

Yüksek Mertebeli Komütatörler

M. Pınar Eroğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi.
Tarih: 25 Ekim, 2022 , Salı, Zaman: 13.30 - 15:30
Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası.
Özet: I.N. Herstein (1969), değişmeli olmayan basit bir A cebrinin kendisinden başka yüksek mertebeli tek komütatörünün [A,A] olduğunu göstermiştir. Bu seminerde, Herstein'ın yukarıdaki sonucunu birimli halkalara genellemeye çalışacağız.

Neredeyse Parçalanan Diziler

Fatma Kaynarca, Afyon Kocatepe Üniversitesi.
Tarih: 15 Kasım, 2022, Salı, Zaman: 13.00 – 14.00.
Yer: Online-Sakai-Graduate Meetings

Özet: Bir modül kategorisinin radikalinde bulunan morfizmler incelenirken ortaya çıkan neredeyse parçalanan diziler, parçalanan olmayan minimal kısa tam dizilerdir. Bu diziler 1974-1975’te Maurice Auslander ve Idun Reiten tarafından tanımlanmış olup sonlu boyutlu cebirlerin temsil teorisinde çok önemli rol oynarlar. Seminere bir modül kategorisinin radikalinin kısa tanımını verilerek başlanacaktır. Daha sonra indirgenmez morfizm, neredeyse parçalanan morfizm, minimal morfizm ve neredeyse parçalanan dizi kavramlarının tanımları, özellikleri ve bazı karakterizasyonları verilecektir.

34. Ulusal Matematik Sempozyumu

Ulusal Matematik Sempozyumlarının 34’üncüsü, Türk Matematik Derneğinin desteği ile Dokuz Eylül Üniversitesi Matematik Bölümünde, 31 Ağustos-3 Eylül 2022 tarihleri arasında yüzyüze gerçekleştirilecektir. 1988 yılından beri gerçekleştirilen Ulusal Matematik Sempozyumlarının programı, genel konuşma, çağrılı ana konuşmalar, dizi konuşmalar ve genç araştırmacı konuşmaları, kısa konuşmalar ve poster sunumlarından oluşmaktadır.

İzmir’in kurtuluşunun 100. yılında sizleri ağırlamaktan gurur ve mutluluk duyacağız.

https://math.deu.edu.tr/ums2022/