Bir Quiver Üzerindeki Temsiller Kategorisine İndirgenmiş Eş-burulma Çiftlerinin Tamlığı ve Zincir Komplekslerinin Alt Kategorilerinin Maksimal Eşdeğerliği

Sinem Odabaşı, Institute of Physics and Mathematics, Science Faculty, The Universidad Austral de Chile (UACh).
Tarih: 26 Temmuz, 2018, Perşembe. Zaman: 10:00 – 12:30.
Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası.
Özet: Konusma iki konu üzerine olacaktır:
1) Bir quiver üzerindeki temsiller kategorisine indirgenmiş eş-burulma çiftlerinin tamlığı (arXiv:1711.00559)
Verilen bir quiver ve bir abelian kategorisi C için, Q üzerinde C de değerlenmiş temsiller kategorisinin bazı homolojik özelliklerini tartişacağız.
2) Zincir komplekslerinin alt kategorilerinin maksimal eşdeğerliği
Bu konuşmada, temel olarak *-modül kavramını nasıl zincir kompleksleri kategorisine genelleştirebilirizi tartışacağız. Buna bağlı olarak, *-zincir kompleksi ve degiştirilmiş *-zincir kompleksi olarak adlandırdığımız iki yeni kavramı sunacağız.
Kaynakça:
[Gab72] Gabriel, P. (1972). Unzerlegbare Darstellungen. I, Manuscripta Math. 6, 71-103.
[HJ16] Holm, H. & Jorgensen, P. (2016). Cotorsion pairs in categories of quiver representations. Kyoto J. Math. to appear. arXiv:1604.01517v2.
[Oda17] Odabasi, S. (2017). Completeness of the induced cotorsion pairs in categories of quiver representations. Accepted in Journal of Pure and Applied Mathematics. arXiv:1711.00559v1.