coGalois Gruplar Üzerine

Canan Özeren, Dokuz Eylül Üniversitesi.
Tarih: 26 Aralık, 2022, Salı, Zaman: 13:30 – 15:30.
Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası.

Özet: Abel gruplar için burulmasız örtüler her zaman vardır (bkz. [1]).
[2]’de, bir abel grubunun burulmasız örtüsü \phi:T \rightarrow A ‘nın coGalois grubu, \phi f = \phi şartını sağlayan f:T \rightarrow T grup homomorfizmalarını içeren bir grup olarak tanımlanmış ve G(\phi) ile gösterilmiştir.
[3]’de, coGalois grup kavramı, örtü sınıfı olan herhangi bir kategoride de tanımlanabilir.
[4]’de, q_2 : \cdot \rightarrow \cdot kuiverinin temsil kategorisinde, coGalois grup kavramı çalışılmıştır.
[4]’de ,(q_2, Z-mod) kategorisinde bir nesne için burulmasız örtüden gelen coGalois grubun sadece birim morfizmayı içermesi için gerekli koşullar hakkında konuşacağız.

Kaynaklar

[1] E. Enochs: Torsion-free covering modules. (1963)

[2] E. Enochs, J. R. García Rozas and L. Oyonarte: Compact coGalois groups. (2000).

[3] E. Enochs and J. Rada: Abelian groups which have trivial absolute \ coGalois group. (2005).

[4] Paul Hill, Abelian group pairs having a trivial coGalois Group. (2006).