Düğümleri “biquandle”lar ile boyama

Neslihan Gügümcü, İzmir Ekonomi Üniversitesi.
Tarih: 24 Ekim, 2018, Çarşamba, Zaman: 09:30 – 12:00.
Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası.
Özet: Bu konuşmada önce cebirsel topolojinin bir dalı olan düğüm teorisi ve düğüm teorisinin genellemelerinden kısaca bahsedeceğiz. Daha sonra iki cebirsel yapı olan “quandle” ve “biquandle” lara değinip, son olarak da biquandle yapıları ile düğüm diyagramlarını boyayıp, bu boyamalar ile düğümler için değişmezler (invaryantlar) oluşturacağız.