İzomorfizme kadar zincir koşullarına sahip modüller II

Zübeyir Türkoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi.
Tarih: 8 Kasım, 2022, Salı, Zaman: 13:30 – 15:30.
Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası.

Özet: Bu seminerde izoartin, izonoether ve izobasit modülleri ve halkaları hakkında konuşmaya devam edeceğiz, bkz. [1]. İlk önce sağ Noether halkasının yarı asal sağ izoartin halkalarına göre karakterizasyonlarını vereceğiz. Sonra bazı açık problemler hakkında konuşabiliriz. Son olarak bu kavramlar hakkında neler yapıldığı ve neler yapabileceğimizden bahsedeceğiz.

Kaynaklar

[1] A. Facchini and Z. Nazemian, Modules with chain conditions up to isomorphism, Journal of Algebra, pp. 578–601, Vol. 453, 2016.