Jacobson Yoğunluk Teoremi ve Uygulamaları

Sinem Benli, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü.
Tarih: 20 Eylül 2017, Çarşamba. Zaman: 09:30-12:00
Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası.
Özet: İlk olarak İlkel halkalar kavramını tanıtacağız. Bu halka sınıfı ile ilgili bazı örnekler verdikten ve bazı özelliklerinden bahsettikten sonra İlkel halkaların yapısını veren  Jacobson Yoğunluk teoremini kanıtlayacağız. Son olarak, sonlu boyutlu basit cebirleri karakterize eden Wedderbun Teoreminin farklı bir kanıtını verebiliriz.
Kaynaklar:
[1] Matej Brešar, Introduction to Noncommutative Algebra, Springer, 2014.
[2] Benson Farb & R. Keith Dennis, Noncommutative Algebra, Springer, 1991.