Tamamıyla Kendisinin Bileşke Çarpanları Tarafından Belirlenen Sonlu Uzunluklu Ayrıştırılamaz Modüller Üzerine II

Victor Blasco Jimenez, Dokuz Eylül Üniversitesi.
Tarih: 8 Mart, 2023, Çarşamba, Saat: 10.30 – 12.00.
Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası. (Online-Sakai-Graduate Meetings)
Özet: Bugün önceki gün başladığımız tartışmaya devam edeceğiz. Özellikle, sonlu temsil tipli değişmeli Artin halkası R’nin, \mathfrak{X} özelliğini sağladığını göstereceğiz, bu demektir ki, sonlu üreteçli ayrıştırılamaz R-modüller tamamıyla kendilerinin bileşke çarpanları tarafından belirlenir.