Temel Grup ve Bazı Uygulamaları, III

Aslı Güçlükan İlhan, Dokuz Eylül Üniversitesi.
Tarih: 7 ve 14 Mart, 2018, Çarşamba. Zaman: 09:30 – 12:00.
Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası.
Özet: Bu konuşma serisinde, temel grubu tanımlayacağız ve temel grubun,
cebirin temel teoremi başta olmak üzere bazı uygulamalarından
bahsedeceğiz. Bu konuşmada, her grubun bir uzayın temel grubu olarak
görülebileceğini ispatlayacağız. Ayrıca, çizgelerin örten uzaylarının
teorisinden bahsedeceğiz. Bu teorinin bir sonucu olarak, serbest grubun
her alt grubunun serbest olacağını göstereceğiz. Zaman kalırsa, homotopi
teorisinin, ko-lifleme, lifleme ve zayıf denklik gibi temel kavramlarından
bahsedeceğiz.