Wedderburn-Artin Teoreminin Basit Kanıtları

Meltem Güllüsaç, Hikmet Burak Özcan ve Sedef Taşkın, Dokuz Eylül Üniversitesi.
Tarih: 2 Ağustos, 2017, Çarşamba, Zaman: 09:30 – 17:00.
Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası.
Özet: Wedderburn-Artin Teoreminin üç kanıtını vereceğiz. Birimsiz halkalar için olan birinci kanıtta, Szele’nin makalesini [1] takip edeceğiz, önce Yoğunluk Teoremi’ni kanıtlayacağız. Birimli halkalar içi olan ikinci kanıtta Nicholson’ın makalesini [2] takip edeceğiz. Her iki kanıt da yarıasal sağ veya sol Artin halkalar içindir. Üçüncü kanıtta, Lam’ın kitabından [3] “Section 3 Structure of Semisimple Rings” kısmını takip edeceğiz. Bütün kanıtlar basittir.
Kaynaklar
[1] Szele, T., Simple proof of the Wedderburn-Artin structure theorem, Acta Mathematica Hungarica, 5(1-2), 101-107, 1954.
[2] Nicholson, W. K., A Short Proof of the Wedderburn Artin Theorem, New Zealand Journal of Mathematics, 22, 83-86, 1993.
[3] Lam, T. Y. A First Course in Noncommutative Rings. 2nd edition. Springer, 2001.