Artin Cebirlerin Temsil Teorisi

Zübeyir Türkoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi.
Tarih: 11 Nisan, 2018, Çarşamba, Zaman: 09:30 – 12:00.
Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası.
Özet:Bu konuşma dizisinde, Auslander, Reiten ve Smalo tarafından yazılan “Representation Theory of Artin Algebras” kitabını okumaya başlayacağız. Bu seminerde sonlu uzunluklu modüller, Jordan Holder Teorem ve sağ-sol minimal homomorfizmalar kavramları hakkında konuşacağız.