Zincir Kompleksleri Kategorileri Üzerindeki Model Yapıları: 2. Bölüm

Mehmet Akif Erdal, Bilkent Üniversitesi.
Tarih: 4 Nisan, 2018, Çarşamba. Zaman: 09:30 – 12:00.
Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası.
Özet: Model kategorileri ve zincir komplekslerindeki model yapılarını tartışmaya devam edeceğiz.