Bazı Grafların Kenar Örtme Polinomlarının Özellikleri

Prof. Dr. Feryal Alayont, Grand Valley Eyalet Universitesi (GVSU), Matematik Bölümü

Tarih: 16 Mayıs 2024, Perşembe

Zaman: 11:00

Yer: DEÜ, Fen Fak., B blok, B257 nolu derslik

Özet: Bir grafın kenar örtmesi o grafın kenarlar kümesinin grafın bütün noktalarını kapsayan bir alt kümesidir. Kenar örtme polinomu da bu kenar örtmeleri kenar sayısına göre gruplayıp sayınca elde ettiğimiz üretici polinomdur. Yol ve çember graflarının kenar örtme polinomlarının reel kökleri olduğu ve dolayısı ile katsayılarının log-içbükey ve tek modlu oldukları biliniyor. Bu konuşmada reel köklü başka graflar, ve kökleri reel olmayan ama katsayıları log-içbükey ve tek modlu başka graflar tanımlayacağız. Evan Henning ve Can Selek ile ortak bir çalışmadır.

Feryal Alayont, Grand Valley Eyalet Universitesi’nde (GVSU) Matematik Bölümünde profesörlük yapmaktadır. Doktorasını University of Minnesota’dan aldıktan sonra University of Arizona’da doktora sonrası çalışma yapmıştır. 2006 yılından beri GVSU’da görevlidir. Bu sürede 75’ten fazla olarak öğrencinin lisans araştırmaları danışmanlığını yapmıştır. Araştırma konuları saymalı kombinatorik, graf teorisi, matematiksel etik ve matematik eğitimi konularını kapsamaktadır.