Birim Grafiklere Bir Bakış: Halkalardan Kaynaklanan Grafikler

M. R. Pournaki, Sharif University of Technology. Tarih:  15 Mart, 2024, Cuma, Zaman: 13.00 – 14.00. Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B255 nolu derslik.

Özet: \mathbb{Z}_2\times\mathbb{Z}_2 halkası, sadece bir birime sahip, birimleri tarafından üretilemez. Genel halka teorisinde aslında bunun tek örnek olduğu ortaya çıktı. Bu konuşmada, “Birimli, değişmeli ve sonlu bir halka birimleri tarafından üretilir ancak ve ancak \mathbb{Z}_2\times\mathbb{Z}_2‘ye bir faktör olarak sahip olamaz”‘ın basit bir ispatını vereceğiz.