Matematiğin Üç Konusu Birbiriyle Buluştuğunda

M. R. Pournaki, Sharif University of Technology. Tarih:  8 Mart, 2024, Cuma, Zaman: 13.00 – 14.00. Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B255 nolu derslik.

Özet: Fermat’ın küçük teoremi şunu belirtir: Eğer p bir asal sayı ise a^p \equiv a (mod p) herhangi bir a tamsayısı için doğru olur. p bir asal olmadığında ne olacağı sorulabilir. Bu sorunun cevabını matematikçiler hatta sayı teorisyenleri tarafından bile çok az biliniyor gibi görünüyor (Dickson’ın Sayılar Teorisinin Tarihi kitabında söylediği gibi). Bu konuşmada esasen Gauss’tan ve onun genellemelerinden kaynaklanan eksik sonucu tartışacağız.