Buz örtüsünün dış yüklere verdiği birleştirilmiş/ayrıştırılmış doğrusal/doğrusal olmayan tepkileri

Prof. Dr. Alexander Korobkin, School of Mathematics, University of East Anglia, Norwich/United Kingdom

Tarih: 24 Mayıs 2024, Cuma

Zaman: 13:00

Yer: DEÜ, Fen Fak., B blok, B255 nolu derslik

Özet: Elastik bir yüzen plakanın, plakanın altında hareket eden bir cisme verdiği tepkinin modellenmesi tartışılacaktır. Orijinal problem doğrusal değildir ve hidrodinamik basınca bağlı olan plaka sapması (plate deflection) ile birleştirilmiştir. Cismin hareketinin bazı koşulları altında, problemin ayrık olarak ele alınabileceği ve bunun da analizi önemli ölçüde basitleştirdiği gösterilmiştir. Ayrıştırılmış modelde, gövde hareketi ve plaka/su arayüzü boyunca hidrodinamik basınç, plaka sapması hesaba katılmadan hesaplanmıştır. Daha sonra bu basınç, plaka sapmasına akışkan tepkisi hesaba katılmadan plaka dinamiği denklemlerine uygulanmıştır. Buz plakalarında sadece oldukça küçük gerilmelere izin verildiği bilinmektedir, bu da buzun sapmalarını ve doğrusal olmayan etkilerin önemini sınırlamaktadır. Yüzen buz tabakalarının hidroelastik tepkisi problemlerinde doğrusal olmayan etkilerin birçok pratik durumda yaklaşık olarak ihmal edilebileceği gösterilmiştir.