Matematiksel Bilginin Doğası

Prof. Dr. Beno KURYEL, İzmir Ekonomi Üniversitesi (Ege Üniv. Kimya Mühendisliği, Emekli) Tarih: Daha sonra ilan edilecek. Zaman: Daha sonra ilan edilecek. Yer: Deü Fen Fakültesi B255 nolu derslik

Özet: Matematik, tarih boyunca felsefi düşüncenin ve araştırmalarının zengin kaynaklarından birisi olmuştur. Karşılıklı bir etkileşim bütünlüğünde felsefe de matematiksel bilginin üretimine, kavramsal zenginlik kazanmasına, yöntemsel tasarımların oluşmasına kaynaklık etmiştir. Ancak son yıllarda teknolojinin belirleyici kültür şemsiyesinde matematik, teknik ve pragmatik bir araçsallığa indirgenmiştir. Bu durum hem matematik öğrenimini hem de matematiksel teori ve pratiği dar bir kalıp içine hapsetmektedir. Matematiksel bilginin doğasını incelemek ve öğretim süreçleri ile bütünleştirmek bu araçsallığın eleştirisi için atılacak önemli adımlardan birisidir. Bu çalışma, konunun farklı boyutlar içinde bilgikuramsal bir çözümlemesini ve yeni felsefi açılımların geliştirilmesini hedeflemektedir.

Quantitative unique continuation or “If we don’t know everything, how much do we actually know”?

Matthias Täufer, Analysis group, FernUniversität in Hagen, Germany Tarih: 01 Mart 2024, Cuma Zaman: 13:00 Yer: Matematik Bölümü B255 nolu derslik

Özet: Unique continuation is a basic property of many partial differential equations stating that solutions vanishing on subsets must be identically zero. In many cases one would like to have a quantitative version of that, meaning that one can bound the norm of solutions by their norm on subsets. In this talk, we review some history of quantitative unique continuation and present several results on quantitative unique continuation in unbounded domains. Based on joint works with Ivica Nakic (Zagreb), Martin Tautenhahn (Leipzig), Sedef Özcan (Dokuz Eylül), Paul Pfeiffer (Hagen), Albrecht Seelmann (Dortmund) and Ivan Veselic (Dortmund).

Nasıl Başardım? Öğrencilikten Akademisyenliğe

DEÜ Kariyer Planlama Merkezi işbirliği ile DEÜ Fen Fakültesi Matematik Bölümü işbirliğiyle düzenlediğimiz  kariyer etkinliğimizin bu ayki teması “Nasıl Başardım”.  Matematik Bölümü KPMİ Öğrenci Temsilcimiz Ayşenur YAZICI’nın moderatörlüğünde Matematik Bölümü öğretim üyesi Dr.Öğr.Üyesi Murat ALTUNBULAK’ın katılımıyla gerçekleştireceğimiz “Öğrencilikten Akademisyenliğe” konulu söyleşi herkese açık olup ilgilenen herkes devetlidir.

Konuşmacı: Dr.Öğr.Üyesi Murat ALTUNBULAK
Moderatör: Ayşenur YAZICI
Tarih ve Saat
: 23.02.2023, 12:00
Yer: B256 nolu Derslik (Fen Fakültesi Matematik Bölümü)

Computing eigenvalues of the discrete p-Laplacian via graph surgery

Matthias Hofmann, Texas A&M University Tarih: 16 Şubat 2024, Cuma Zaman: 13:00 Yer: Matematik Bölümü B255 nolu derslik

Özet: We discuss the dependence of the eigenvalues and eigenfunctions for the discrete signed p-Laplacian under perturbation by a cut parameter. In particular, we prove a formula for the derivative of the eigenvalues and show that the eigenvalues of the discrete signed p-Laplacian on the original graph can be characterized via extremal points of the perturbed system. In this context, we elaborate on how graph surgery can be used in order to compute eigenvalues of the discrete (signed) p-Laplacian by looking at some examples. The derivation formula is reminiscent of the formula for linear eigenvalue problems given by the Hellmann-Feynman theorem and our results extend previous results for the linear case p=2 attained by [Berkolaiko, Anal. PDE 6 (2013), no. 5, 12131233].

Matematikten Veri Bilimine Geçiş

Berk Pişkin , Veri Bilimci, Medtronic, İzmir Tarih: 04 Ocak 2024, Perşembe Zaman: 15:00 Yer: DEÜ, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, B255 nolu derslik.

Özet: Değerli matematik bölümü öğrencileri, bugün, sizle aynı üniversitenin aynı bölümünden mezun biri olarak burada öğrendikleriniz ile veri dünyasına nasıl giriş yapabileceğinizi ve hangi özellikleriniz ile parlayabileceğinizi kendi tecrübelerime dayanarak aktarmak için geldim. Matematik, sadece akademik bir çalışma alanı değil, aynı zamanda veri bilimi dahil çeşitli sektörlerde uygulamaları olan güçlü bir araçtır. Şunlardan bahsedeceğim: 1. Matematik Ne İşe Yarar? 2. İstatistik ve Olasılık 3. Lineer Cebir ve Veri Matrisleri 4. Notasyon Bilgisi ve Makine Öğrenmesini Anlamak.

Leavitt path algebras of power graphs

Ekrem Şimşek, Grad student, Dokuz Eylül University. Date: December 26, 2023, Tuesday, Time: 11.00 – 12:00. Place: Dokuz Eylül Univ., Tınaztepe Campus, Faculty of Science, Department of Mathematics, Room B206.

Abstract In this talk we will first introduce Directed power graph of a given group. The directed power graph of a group G is the digraph with vertex set G, having an arc from y to x whenever x is a power of y. Then we will talk about Leavitt path algebra and we will give some examples. Finally we will talk about Leavitt path algebras of a directed power graph of finite groups and their Grothendieck groups.  

Höristik Matematik Felsefesi

Prof. Dr. Beno KURYEL, İzmir Ekonomi Üniversitesi (Ege Üniv. Kimya Mühendisliği, Emekli) Tarih: 28 Aralık 2023, Perşembe Zaman: 15:00 Yer: Deü Fen Fakültesi C Blok Konferans Salonu

Özet: Felsefe ile matematik yazılı tarihin en eski dönemlerinden bu yana karşılıklı etkileşim içinde olmuştur. Bilgi üretim süreçlerinin tarihsel ve kültürel bileşenleri içinde kurumsallaşan matematik, toplumsal dinamikleri içinde de değer kazanmıştır. Matematik, bilimin farklı paradigma dönüşümlerinde gösterdiği evrimden bağımsız olmamıştır. Bu dönüşümlerde hem teorik hem pratik açılardan matematiksel bilginin doğası, epistemolojik ve ontolojik karakteristikleri felsefe şemsiyesi altında yapılanmıştır. Yeni yapıların, felsefe şemsiyesine yaptığı etki ve katkılarla farklı matematik felsefeleri ortaya çıkmıştır ve çıkmaya devam etmektedir. Genel olarak matematiğin sonuçlarına odaklanan felsefi analizlerin yerine matematiğin üretilmesi, uygulanması, teori ve pratik arasındaki geri bildirimlerin çözümlenmesinin önemi öne çıkmıştır. Bu sohbette, genel felsefi bakış açılarının yanında matematiğin yaşamını irdeleyen bir başka yaklaşıma, “höristik” felsefeye yer verilerek bir tartışma ortamının zenginliğine çaba gösterilecektir. “En iyi pratik teoridir” özdeyişinin, matematiksel oluşum süreçlerinin pratik üretimlerinden teorik ufuklara nasıl açıldığı vurgulanmaya çalışılacaktır.

Özgeçmiş: Lisans derecesini 1970 yılında ve Yüksek Lisans derecesini 1972 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Fakültesi’nden almıştır. Daha sonra Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nde asistan olarak atanmış ve doktora derecesini 1976 yılında yine aynı bölümden almıştır. 1977-1978 döneminde Imperial College’da ziyaretçi araştırmacı olarak çalışmıştır. Daha sonra tekrar Ege Üniversitesi’ne dönerek 1982 yılında Doçent ,1992 yılında Profesör olmuştur. Prof. Dr. Beno Kuryel, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği bölümünde farklı ders işleyiş teknikleri, bilim ve felsefe üzerine sohbetleri ile öğrencilerin en sevdiği ve merak duyduğu hocalardan biri olmuş, dekanlık yaptığı dönemde Mühendislik Fakültesi’ne dönüşüm getirmiştir. Lisans programında verdiği Mühendislik matematiği derslerinin yanı sıra yüksek lisansta Nonlineer Matematik ve Kaos dersini açarak bir ilke imza atmış, Öğrenimin Taosu, Yaşamın Ağı, Bilim Teknoloji ve Toplum kitaplarının çevirmenliğini yapmıştır. Halen İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde kısmi zamanlı olarak çalışmakta ve ders vermeye devam etmektedir. Prof. Kuryel, Ege Üniversitesinin çeşitli fakültelerinde, özellikle Tıp Fakültesi, TMMOB’nin teknik ve kültürel etkinliklerinde, çeşitli okullarda matematik ve bilim tarihiyle felsefesi ve de psikanaliz üzerine sayısız seminer vermiş, eğitim öğretim sürecine getirdiği eleştirileri, felsefe ile bilimi bütünleştiren yaklaşımı ve güçlü retoriği ile her alandan, çok fazla insana ulaşmıştır. Ayrıca, Prof. Kuryel, Ege Üniversitesi Araştırma Odaklı Öğrenci Merkezi (AROM) da “Prof. Dr. Beno KURYEL ile Matematik Sohbetleri-1-10” başlıklı bir dizi matematik sohbetleri vermiştir. İlgili etkinliklere Youtubedan ulaşılabilinir. Prof. Kuryel’in bu seminerlerin ardından 2021 yılında Doruk Yayınları’nda yayımlanan “Bilme Arzusu” kitabında; kaleme aldığı makaleleri de içeren, aşktan futbola, bilimden teknolojiye, matematik kaygısından bilimsel devrimlere dek yaşamın içerden dışarıya pek çok farklı konularını çizgisel olmayan dinamik bir bakış açısıyla bir araya getirerek okuyucuya sonsuzluğun, farkındalığın ve bilme arzusunun kapılarını aralıyor.

Kariyerde Herkes için Erişebilirlik: Engellilik ve Toplum

DEÜ Kariyer Planlama Merkezi işbirliği ile DEÜ Fen Fakültesi Matematik Bölümü ve İstatistik Bölümü olarak ortaklaşa düzenlediğimiz  kariyer etkinliğimizin bu ayki teması “Kariyerde Herkes için Erişebilirlik”. Prof.Dr. Özlem Ege ORUÇ moderatörlüğünde Avukat Melike TOKSOY’un katılımıyla gerçekleştireceğimiz “Engellilik ve Toplum” konulu söyleşi, herkese açık olup ilgilenen herkes devetlidir (İlgilenenlerin, Doç.Dr. Özgül Vupa ÇİLENGİROĞLU veya Dr. Öğr. Üyesi Celal Cem SARIOĞLU ile iletişime geçmesi rica olunur.).

Konuşmacı: Av. Melike TOKSOY
Moderatör: Prof. Dr. Özlem EGE ORUÇ
Tarih ve Saat
: 20.12.2023, 14:30
Yer: Online DEU
Kanal: DEÜİSTATİSTİKKARİYER

Ata Tahmin Yöntemi

Prof. Dr. Güçkan YAPAR, DEÜ, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, İzmir Tarih: 13 Aralık 2023, Çarşamba Zaman: 15:00 Yer: DEÜ, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, B256 nolu derslik, İzmir.

Özet: ATA tahmin yöntemi iki temel tahmin yöntemi olan üssel düzleştirme (ÜD) ve ARIMA yöntemine alternatif olarak önerilmiş yeni bir yöntemdir. Ata yöntemi yapısal olarak üssel düzleştirme yöntemiyle benzerlik gösterse de içerik olarak tamamen farklıdır. Ata yöntemi basit, hızlı ve alternatifi olduğu yöntemlerden daha doğru tahmin yeteneğine sahiptir. Ata yöntemi M-rekabet veri setlerindeki başarılı performansı ile literatürde yerini almıştır.

Öğrenci Seminerleri: Geogebra

Eser Eroğlu ve Can Karaman, DEÜ Matematik Bölümü Lisans öğrencileri Tarih: 30 Kasım 2023, Perşembe Zaman: 15:00-15:45 Yer: B254 nolu derslik

Özet: Bu seminerde, Geogebra programının kullanımı ile ilgili temel bilgiler verilecektir. Bu bilgiler doğrultusunda 2 boyutlu uzayda oluşturulabilir yapılar üzerine tartışarak öğreneceğimiz bir seminer olması planlanmaktadır. Ayrıca oluşturulan yapıların popüler alanlar ve lisans matematik eğitimi dersleri ile ilişkisi ele alınacaktır.