WDEA2019 – 9. Uluslararası Diferansiyel Denklemler ve Uygulamaları Çalıştayı

WDEA 2019 (The 9th International Workshop on Differential Equations and Applications) çalıştayı 24-26 Mayıs 2019 tarihlerinde Yeditepe Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi işbirliğinde, İstanbul Doğa Tatil Köyünde düzenlenecektir. Çalıştayın ana konuları özellikle:

  • Diferansiyel Denklemler (doğrusal olmayan denklemlerde varlık ve teklik problemleri, Ters Saçılma, Yaklaşık çözüm teknikleri, soliton denklemleri, integre edilebilir denklemler, recursion operatörleri, simetriler, local olmayan indirgemeler, Hamilton yapıları, vb),
  • Fark Denklemleri,
  • Zaman skalasında denklemler,
  • Stokastik Diferansiyel Denklemler,
  • İntegre edilebilirlik ve Diferansiyel geometrik yapılardır.

Ancak yukarıda bahsedilmeyen ama yukarıdaki konulara yakın konular da çalıştayın ilgi alanları içerisindedir.

Çalıştayın web sayfası: http://wdea2019.deu.edu.tr

Bilim Komitesi

Prof. Dr. Metin Gürses (Bilkent Üniversitesi)

Prof. Dr. A. Okay Çelebi (Yeditepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Hüsnü Ata Erbay (Özyeğin Üniversitesi)

Prof. Dr. Varga Kalantarov (Koç Üniversitesi)

Prof. Dr. Maciej Blaszak (Adam Mickiewicz Üniversitesi)

Prof. Dr. Mieczysław Cichoń (Adam Mickiewicz Üniversitesi)

Prof. Dr. Wen-Xiu Ma (South Florida Üniversitesi)

Prof. Dr. H. Mete Soner (Swiss Federal Teknoloji Üniversitesi)

Prof. Dr. Ayşe Hümeyra Bilge (Kadir Has Üniversitesi)

Prof. Dr. Albert Erkip (Sabancı Üniversitesi)

Prof. Dr. Oktay Pashaev (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)

Prof. Dr. İsmagil Habibullin (Rusya Bilimler Akademisi)

Prof. Dr. Alp Eden (Boğaziçi Üniversitesi)

Organizasyon Komitesi

Assoc. Prof. Dr. Burcu Silindir Yantır (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Asst. Prof. Dr. Meltem Adıyaman (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Asst. Prof. Dr. Gülter Budakçı (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Assoc. Prof. Dr. Ahmet Yantır (Yaşar Üniversitesi)

Assoc. Prof. Dr. Aslı Pekcan (Hacettepe Üniversitesi)