Temel Grup ve Bazı Uygulamaları

Aslı Güçlükan İlhan, Dokuz Eylül Üniversitesi.
Tarih: 7 Şubat, 2018, Çarşamba. Zaman: 09:30 – 12:00.
Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası.
Özet: Bu konuşma serisinde, temel grubu tanımlayacağız ve temel grubun,
cebirin temel teoremi başta olmak üzere bazı uygulamalarından
bahsedeceğiz. İlk konuşmada, cebirsel topolojinin ne olduğundan kısaca
bahsettikten sonra, temel grubun tanımını ve bazı özelliklerini vereceğiz.
Ayrıca tablo asma problemini tartışacağız.