Ultrafiltreler ve Bazı Uygulamaları

 

Haydar Göral, İzmir Yüksek Teknoloji enstitüsü. Tarih: 26 Nisan, 2024, Cuma, Zaman: 13.00 – 14.00. Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B255 nolu derslik.

Özet: Bu konuşmada, öncelikle boş olmayan bir küme üzerinde ultrafiltreleri tanımlayacağız. Daha sonra pozitif tam sayılar üzerindeki ultrafiltreler kümesinde doğal bir topolojinin olduğunu göreceğiz ve bu topoloji aslında pozitif tam sayıların Stone-Cech kompaktlamasıdır. Dahası, bu kompakt uzay, pozitif tam sayıların toplama işlemini genişleten bir yarı-grup yapısına sahiptir. Son olarak, bu topolojik yarı-grubun Ramsey teorik sonuçları kanıtlamak için ne kadar faydalı olduğuna değineceğiz.

Farklı Kariyer Rotaları: Hava Trafik Kontrolörlüğü

DEÜ Kariyer Planlama Merkezi işbirliği ile DEÜ Fen Fakültesi Matematik Bölümü olarak düzenlediğimiz  kariyer etkinliğimizin bu ayki teması “Farklı Kariyer Rotaları”.  Devlet hava meydanları işletmelerinde hava trafik kontrolörü olarak çalışan Matematik Bölümü 2009 mezunumuz “Tuğçe SERTOĞLU”  ile gerçekleştireceğimiz “Hava Trafik Kontrolörlüğü” konulu söyleşiye ilgilenen herkes davetlidir. (Matematik Bölümü öğrencisi harici katılımcıların, etkinlik katılımı için moderatör ile iletişime geçmesi rica olunur.)

Konuşmacı: Tuğçe SERTOĞLU (DEU Matematik 2009 Mezunu / DHMİ Hava Trafik Kontrolörü)
Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Celal Cem SARIOĞLU
Tarih ve Saat
: 29.03.2024, 21:00
Yer: online.deu.edu.tr
Kanal:  DEUMatematikKARİYER

Sayılabilir Bir Asal Kaçınma Teoremi ve Asal Alt Modüllere Genellemesi

M. R. Pournaki, Sharif University of Technology. Tarih:  29 Mart, 2024, Cuma, Zaman: 13.00 – 14.00. Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B255 nolu Derslik.

Özet: Değişmeli halka teorisinin temel taşlarından biri, ifadesi; “Eğer \frak{p_1},\ldots,\frak{p_n} R‘nin asal idealleri ve \frak{a} R‘nin \frak{a}\subseteq {\bigcup_{i=1}^n} \frak{p_i} özelliğini sağlayan bir ideali ise bazı 1\leq i\leq n için \frak{a}\subseteq \frak{p_i} olur” olan asal kaçınma teoremidir. Bu konuşmada, Sharp ve Vamos sayesinde bu teoremin sayılabilir versiyonunun kanıtını veriyoruz. Kanıt, metrik uzaylardaki Baire’nin ünlü kategori teoremini kullanıyor. Sonrasında onun asal alt modüllere genellenmesini tartışacağız.

Stanley Derinliğine Bir Bakış: Modüller İçin Geometrik Bir Değişmez

M. R. Pournaki, Sharif University of Technology. Tarih:  22 Mart, 2024, Cuma, Zaman: 13.00 – 14.00. Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B255 nolu derslik.

Özet: Stanley derinliği, homolojik derinlik değişmezi ile bazı ortak özelliklere sahip olan bir modülün geometrik değişmezidir. Bu konuşmamızda öncelikle Stanley derinliğine ilişkin temel kavramları kısaca gözden geçireceğiz ve ardından yakın dönemde teorideki bazı gelişmeleri tartışacağız.

Birim Grafiklere Bir Bakış: Halkalardan Kaynaklanan Grafikler

M. R. Pournaki, Sharif University of Technology. Tarih:  15 Mart, 2024, Cuma, Zaman: 13.00 – 14.00. Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B255 nolu derslik.

Özet: \mathbb{Z}_2\times\mathbb{Z}_2 halkası, sadece bir birime sahip, birimleri tarafından üretilemez. Genel halka teorisinde aslında bunun tek örnek olduğu ortaya çıktı. Bu konuşmada, “Birimli, değişmeli ve sonlu bir halka birimleri tarafından üretilir ancak ve ancak \mathbb{Z}_2\times\mathbb{Z}_2‘ye bir faktör olarak sahip olamaz”‘ın basit bir ispatını vereceğiz.

Matematiğin Üç Konusu Birbiriyle Buluştuğunda

M. R. Pournaki, Sharif University of Technology. Tarih:  8 Mart, 2024, Cuma, Zaman: 13.00 – 14.00. Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B255 nolu derslik.

Özet: Fermat’ın küçük teoremi şunu belirtir: Eğer p bir asal sayı ise a^p \equiv a (mod p) herhangi bir a tamsayısı için doğru olur. p bir asal olmadığında ne olacağı sorulabilir. Bu sorunun cevabını matematikçiler hatta sayı teorisyenleri tarafından bile çok az biliniyor gibi görünüyor (Dickson’ın Sayılar Teorisinin Tarihi kitabında söylediği gibi). Bu konuşmada esasen Gauss’tan ve onun genellemelerinden kaynaklanan eksik sonucu tartışacağız.

Quantitative unique continuation or “If we don’t know everything, how much do we actually know”?

Matthias Täufer, Analysis group, FernUniversität in Hagen, Germany Tarih: 01 Mart 2024, Cuma Zaman: 13:00 Yer: Matematik Bölümü B255 nolu derslik

Özet: Unique continuation is a basic property of many partial differential equations stating that solutions vanishing on subsets must be identically zero. In many cases one would like to have a quantitative version of that, meaning that one can bound the norm of solutions by their norm on subsets. In this talk, we review some history of quantitative unique continuation and present several results on quantitative unique continuation in unbounded domains. Based on joint works with Ivica Nakic (Zagreb), Martin Tautenhahn (Leipzig), Sedef Özcan (Dokuz Eylül), Paul Pfeiffer (Hagen), Albrecht Seelmann (Dortmund) and Ivan Veselic (Dortmund).

Nasıl Başardım? Öğrencilikten Akademisyenliğe

DEÜ Kariyer Planlama Merkezi işbirliği ile DEÜ Fen Fakültesi Matematik Bölümü işbirliğiyle düzenlediğimiz  kariyer etkinliğimizin bu ayki teması “Nasıl Başardım”.  Matematik Bölümü KPMİ Öğrenci Temsilcimiz Ayşenur YAZICI’nın moderatörlüğünde Matematik Bölümü öğretim üyesi Dr.Öğr.Üyesi Murat ALTUNBULAK’ın katılımıyla gerçekleştireceğimiz “Öğrencilikten Akademisyenliğe” konulu söyleşi herkese açık olup ilgilenen herkes devetlidir.

Konuşmacı: Dr.Öğr.Üyesi Murat ALTUNBULAK
Moderatör: Ayşenur YAZICI
Tarih ve Saat
: 23.02.2023, 12:00
Yer: B256 nolu Derslik (Fen Fakültesi Matematik Bölümü)

Computing eigenvalues of the discrete p-Laplacian via graph surgery

Matthias Hofmann, Texas A&M University Tarih: 16 Şubat 2024, Cuma Zaman: 13:00 Yer: Matematik Bölümü B255 nolu derslik

Özet: We discuss the dependence of the eigenvalues and eigenfunctions for the discrete signed p-Laplacian under perturbation by a cut parameter. In particular, we prove a formula for the derivative of the eigenvalues and show that the eigenvalues of the discrete signed p-Laplacian on the original graph can be characterized via extremal points of the perturbed system. In this context, we elaborate on how graph surgery can be used in order to compute eigenvalues of the discrete (signed) p-Laplacian by looking at some examples. The derivation formula is reminiscent of the formula for linear eigenvalue problems given by the Hellmann-Feynman theorem and our results extend previous results for the linear case p=2 attained by [Berkolaiko, Anal. PDE 6 (2013), no. 5, 12131233].