Zincir Kompleksleri Kategorileri Üzerindeki Model Yapıları

Mehmet Akif Erdal, Bilkent Üniversitesi.
Tarih: 28 Mart, 2018, Çarşamba. Zaman: 09:30 – 12:00.
Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası.
Özet: Homotopi teorileri serisindeki bu ikinci konuşmada, model yapılarının tanımlarından bahsedeceğiz ve bu tanımlardaki kavramları klasik homotopi teorisindeki kavramlarla karşılaştıracağız. Ardından, bir halkanın modüllerinin zincir komplekslerinin kategorileri üzerindeki klasik (Quillen) model yapılarını tartışacağız.