DEÜ CEBİR GÜNÜ, 4 Temmuz 2022

DEU Cebir Grubu üçüncü Cebir Gününü sunar. Çalıştayda her yıl olduğu gibi bu yıl da genç araştırmacıların ihtiyaçlarına öncelik verildi. Genç araştırmacıların sunum yaparak tecrübe kazanması, birbirleriyle ve çalıştıkları alandaki farklı hocalarla iletişim kurabilecekleri bir ortam hedeflenmiştir.

PROGRAM: 4 Temmuz, 2022

09.30 – 10.00 Açılış

10.00 – 10.25 Gröbner Tabanları
Merve ALGI, Afyon Kocatepe Üniversitesi

10.25 – 10.50 Burulmasız Modüller
Mücahit BOZKURT, Çukurova Üniversitesi

10.50 – 11.35 Ara

11.35 – 12.00 \mathbb{A}_n Tipli Kuiverlerin Auslander-Reiten Kuiverleri
Ayşenur DİNÇER, Afyon Kocatepe Üniversitesi

12.00 – 13.30 Öğle Yemeği

13.30 – 13.55 Artin Cebirlerindeki Dualiteler
Victor BLASCO, Dokuz Eylül Üniversitesi

13.55 – 14.20 İnce Kuver Temsilleri
İrem YILDIZ, Dokuz Eylül Üniversitesi

14.20 – 15.00 Ara

15.00 – 15.25 Kuverlerin ko-Galois Grupları
Canan ÖZEREN, Dokuz Eylül Üniversitesi

15.25 – 15.50 Bölümlü ve Yerel Halkalarda Tersleri İhtiva Eden Belirli Bir Fonksiyonel Özdeşlik Üzerine
Nefise CEZAYİRLİOĞLU, Ege Üniversitesi