Artin Cebirlerin Temsil Teorisi

Zübeyir Türkoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi.
Tarih: 2 Mayıs, 2018, Çarşamba, Zaman: 09:30 – 11:00.
Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası.

Özet: Bu seminerde, ilk olarak  sol Artin halkalarda projektif modüllerin yapısı hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Sonrasında bazı homolojik olaylar hakkında konuşacağız.

Artin Cebirlerin Temsil Teorisi

Zübeyir Türkoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi.
Tarih: 25 Nisan, 2018, Çarşamba, Zaman: 09:30 – 12:00.
Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası.

Özet: Bu seminerde, ilk olarak  halkaların ve modüllerin radikalleri hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Sonrasında sol Artin halkalarda projektif modüllerin yapısı hakkında konuşacağız.

 

Artin Cebirlerin Temsil Teorisi

Zübeyir Türkoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi.
Tarih: 11 Nisan, 2018, Çarşamba, Zaman: 09:30 – 12:00.
Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası.
Özet:Bu konuşma dizisinde, Auslander, Reiten ve Smalo tarafından yazılan “Representation Theory of Artin Algebras” kitabını okumaya başlayacağız. Bu seminerde sonlu uzunluklu modüller, Jordan Holder Teorem ve sağ-sol minimal homomorfizmalar kavramları hakkında konuşacağız.

Zincir Kompleksleri Kategorileri Üzerindeki Model Yapıları

Mehmet Akif Erdal, Bilkent Üniversitesi.
Tarih: 28 Mart, 2018, Çarşamba. Zaman: 09:30 – 12:00.
Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası.
Özet: Homotopi teorileri serisindeki bu ikinci konuşmada, model yapılarının tanımlarından bahsedeceğiz ve bu tanımlardaki kavramları klasik homotopi teorisindeki kavramlarla karşılaştıracağız. Ardından, bir halkanın modüllerinin zincir komplekslerinin kategorileri üzerindeki klasik (Quillen) model yapılarını tartışacağız.

Soyut Homotopi Teorisinin Temel Öğeleri

Mehmet Akif Erdal, Bilkent Üniversitesi.
Tarih: 21 Mart, 2018, Çarşamba. Zaman: 09:30 – 12:00.
Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası.
Özet: Soyut homotopi teorisi, veya diğer adıyla homotopi cebiri, temsil teorisinden matematiksel fiziğe kadar bir çok farklı konunun, homotopi teorisi araçları kullanılarak çalışılabilmesine olanak sağlar. Kısaca üst-kategorilerle ilgili herşeyin çalışıldığı konudur. Bu konuşma motivasyon amaçlı bir giriş konuşması olacak. Bu çerçevede, öncelikle soyut homotopi teorisinin genel amacını tartışacağız ve bazı temel tanımları verip, örneklerden bahsedeceğiz. Özellikle, zayıf denklikli kategorilerin, homotopisel kategorilerin ve bunların homotopi kategorilerinin tanımlarını verip, homotopi kategorisinin neden mevcut olduğunu tartışacağız. Daha sonra, homotopi kategorisinin inşaasındaki zorluklardan bahsedip, model kategoriler veya (ko)lifleme kategorileri gibi ekstra yapılara neden ihtiyaç duyulduğunu konuşacağız.

Temel Grup ve Bazı Uygulamaları, III

Aslı Güçlükan İlhan, Dokuz Eylül Üniversitesi.
Tarih: 7 ve 14 Mart, 2018, Çarşamba. Zaman: 09:30 – 12:00.
Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası.
Özet: Bu konuşma serisinde, temel grubu tanımlayacağız ve temel grubun,
cebirin temel teoremi başta olmak üzere bazı uygulamalarından
bahsedeceğiz. Bu konuşmada, her grubun bir uzayın temel grubu olarak
görülebileceğini ispatlayacağız. Ayrıca, çizgelerin örten uzaylarının
teorisinden bahsedeceğiz. Bu teorinin bir sonucu olarak, serbest grubun
her alt grubunun serbest olacağını göstereceğiz. Zaman kalırsa, homotopi
teorisinin, ko-lifleme, lifleme ve zayıf denklik gibi temel kavramlarından
bahsedeceğiz.