Leavitt Yol Cebirleri

Tuğba Güroğlu, Celal Bayar Üniversitesi.
Tarih: 24 ve 31 Mayıs, 2017, ve 7 Haziran, Çarşamba, Zaman: 09:30 – 12:00.
Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası.
Özet: Yönlü bir E grafı için katsayıları bir K cisminden alınan L_K(E) Leavitt yol cebirleri ilk olarak 2005 yılında G. Abrams ve G. Aranda Pino tarafından Leavitt cebirlerinin bir genelleştirilmesi olarak verildi ve 2008 yılında keyfi graflara genişletildi. Bu konuşmada ilk olarak Leavitt yol cebirlerinin tanımı verilerek bazı grafların Leavitt yol cebirleri bulunacaktır. Daha sonra bu cebirlerin halka-teorik özelliklerinden bahsedilecektir.
Kaynaklar
[1] Abrams, G. and Aranda Pino, G., The Leavitt path algebra of a graph, J. Algebra, 293(2), 319-334, 2005.
[2] Abrams, G. and Aranda Pino, G., The Leavitt path algebras of arbitrary graphs, Houston J. Math., 34(2), 423-442, 2008.