Cebir Seminerleri


Fatma Kaynarca, Afyon Kocatepe Üniversitesi.Tarih: 15 Kasım, 2022, Salı, Zaman: 13.00 – 14.00.Yer: Online-Sakai-Graduate Meetings Özet: Bir modül kategorisinin radikalinde bulunan morfizmler incelenirken ortaya çıkan neredeyse parçalanan diziler, parçalanan olmayan minimal kısa tam dizilerdir. Bu diziler 1974-1975’te Maurice Auslander ve Idun Reiten tarafından tanımlanmış olup sonlu boyutlu cebirlerin temsil teorisinde çok önemli rol oynarlar. Seminere ... Devamını oku... Neredeyse Parçalanan Diziler

Zübeyir Türkoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi.Tarih: 8 Kasım, 2022, Salı, Zaman: 13:30 – 15:30.Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası. Özet: Bu seminerde izoartin, izonoether ve izobasit modülleri ve halkaları hakkında konuşmaya devam edeceğiz, bkz. [1]. İlk önce sağ Noether halkasının yarı asal sağ izoartin halkalarına göre karakterizasyonlarını vereceğiz. ... Devamını oku... İzomorfizme kadar zincir koşullarına sahip modüller II

Zübeyir Türkoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi.Tarih: 18 Ekim, 2022, Salı, Zaman: 13:30 – 14:30.Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası. Özet: Bu seminerde izoartin, isonoether ve izobasit modülleri ve halkaları hakkında konuşacağız. Bu kavramlar, Facchini ve Nazemian tarafından [1] içinde tanıtıldı. bir halka olsun. Sağ bir -modülü izoartinian (izonoether) ... Devamını oku... İzomorfizme kadar zincir koşullarına sahip modüller

Victor Blasco Jimenez, Dokuz Eylül Üniversitesi.Tarih: 17 Mart, 2022, Salı, Saat: 10.30 – 12.00.Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi, Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Bölümü B206 (bölüm seminer ver toplantı odası).Özet: Bu konuşmada, belirli bir Artin Cebirinden diğerine geçme sürecini göstereceğiz ve sözde değerlendirme fonktörleri aracılığıyla bazı modül alt kategorileri arasında bir karşılık bulacağız. Bu, önceki konuşmadaki ... Devamını oku... Artin Cebirleri için değerlendirme fonktörleri aracılığıyla Krull-Schmidt teoremi

Victor Blasco Jimenez, Dokuz Eylül Üniversitesi.Tarih: 10 Mart, 2022, Salı, Saat: 10.30 – 12.00.Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi, Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Bölümü B206 (bölüm seminer ver toplantı odası).Özet: Bu konuşmada Artin Cebirlerinin temsil teorisinin temellerini tanıtacağız. Özellikle, sağ minimal morfizm kavramı, sonlu olarak üretilmiş herhangi bir modül için projektif bir örtünün varlığını kanıtlamamıza yardımcı ... Devamını oku... Artin Cebirleri üzerinde sağ minimal morfizmler ve projektif örtüler

Christian Lomp, University of Porto, Portekiz. Tarih: 21 Nisan, 2022, Perşembe, Saat: 10.30 – 12.00. Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi, Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Bölümü B206 (bölüm seminer ver toplantı odası). Özet: Konuşmanın ilk bölümünde Hopf cebirlerinin teorisine kısa bir giriş yapacağım. Bazı temel Hopf cebirleri örneklerini, halkalar üzerindeki etkilerini ve temel özelliklerini inceledikten sonra, ... Devamını oku... Noether Hopf Cebirleri Üzerinde Modüller

Engin Mermut, Dokuz Eylül Üniversitesi. Tarih: 29 Mart, 2022, Salı, Saat: 10.00 – 12.00. Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi, Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Bölümü B206 (bölüm seminer ver toplantı odası). Özet: Seriallik temamıza devam ederek, sonlu ve bağlantılı hangi Q quiverleri için hangi sınırlı quiver cebiri KQ/I bir Nakayama cebiri olur, yani serial cebir olur, ... Devamını oku... Nakayama Cebirleri

Noyan ER, Dokuz Eylül Üniversitesi.Tarih: 15 Mart, 2022, Salı, Saat: 10.00 – 12.00.Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi, Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Bölümü B206 (bölüm seminer ver toplantı odası).Özet: Başlık her şeyi söylüyor.

Victor Blasco Jimenez, Dokuz Eylül Üniversitesi.Tarih: 8 Mart, 2022, Salı, Saat: 10.00 – 12.00.Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi, Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Bölümü B206 (bölüm seminer ver toplantı odası).Özet: “Exchange” özelliği olarak adlandırılan şeyi tanımlayacağız ve bu özelliği sağlayan modülleri çalışacağız. Daha sonra Krull-Schmidt Teoremi ve çeşitli modül sınıfları için ilişkili olanları ispatlamada bunun nasıl ... Devamını oku... “Exchange” özelliği vasıtasıyla Krull-Schmidt

Noyan ER, Dokuz Eylül Üniversitesi.Tarih: 1 Mart, 2022, Salı, Saat: 10.00 – 12.00.Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi, Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Bölümü B206 (bölüm seminer ver toplantı odası).Özet: Artin seri halkaları hakkında temel bilgiler veren ve onların sonlu temsil tipine sahip olduklarının standart bir kanıtını sunan seri halkalar tartışmamıza devam edeceğiz.

Meltem GÜLLÜSAÇ, Dokuz Eylül Üniversitesi.Tarih: 06 Mart, 2020, Cuma Saat: 10.30 – 12.00Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B256 nolu derslik.Özet: Bu konuşmanın amacı saf injektif modülleri ve bu modüllerle ilgili ayrışma problemlerini tanıtmaktır.

Sedef Taşkın (DEU) Tarih: 21/02/2020, Saat:10:30 Yer: B256 Özet: Bu konuşmada Hales-Jewett Teoremini tanıtacağız. Teoremin uygulamaları olarak van der Waerden teoremini ve Szemeredi teoremini kanıtlayacağız.

Haydar Göral, Dokuz Eylül Üniversitesi.Tarih: 25 Aralık, 2019, Çarşamba, Saat: 14.45 – 16.15.Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B256 nolu derslik.Özet: Bu konuşmada cebirsel birim kesirler hakkında konuşacağız. Cebirsel birim kesirlerden oluşan bir Diofant denklemin reel sayı cisimleri arasında rasyonel sayı cismini nasıl belirlediğini göreceğiz.

M. Pınar Eroğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi.Tarih: 18 Aralık, 2019, Çarşamba, Saat: 14.45 – 16.15.Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B256 nolu derslik.Özet: Bu seminerde, ilk olarak bir elemanın cebirsel derecesi ile onun kuvvet derecesi arasındaki ilişkiyi inceleyeceğiz. Daha sonra birimli halkaların kuvvet dereceleri üzerine konuşmaya devam edeceğiz.

Burak Turfan, Dokuz Eylül Üniversitesi.Tarih: 11 Aralık, 2019, Çarşamba, Saat: 14.45 – 16.15.Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B256 nolu derslik.Özet: Bu konuşmada, Riemann zeta fonksiyonu ve çoklu zeta değerlerini tanıtacağım. Ayrıca, Riemann zeta fonksiyonunun çift tam sayılardaki değerleri için Euler’in formülünü göreceğiz. Riemann zeta fonksiyonu ve çoklu zeta değerleri arasında ... Devamını oku... Çoklu Zeta Değerleri