Cebir Seminerleri


Aslı Güçlükan İlhan, Dokuz Eylül Üniversitesi. Tarih: 28 Şubat, 2018, Çarşamba. Zaman: 09:30 – 12:00. Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası. Özet: Bu konuşma serisinde, temel grubu tanımlayacağız ve temel grubun, cebirin temel teoremi başta olmak üzere bazı uygulamalarından bahsedeceğiz. Bu konuşmada, çemberin temel grubunu hesaplayıp, bu ... Devamını oku... Simplekslerin Çarpımlarının Dar Örtüleri

Aslı Güçlükan İlhan, Dokuz Eylül Üniversitesi. Tarih: 21 Şubat, 2018, Çarşamba. Zaman: 09:30 – 12:00. Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası. Özet: Bu konuşma serisinde, temel grubu tanımlayacağız ve temel grubun, cebirin temel teoremi başta olmak üzere bazı uygulamalarından bahsedeceğiz. Bu konuşmada, çemberin temel grubunu hesaplayıp, bu ... Devamını oku... Temel Grup ve Bazı Uygulamaları, II

Müge Kanuni, Düzce Üniversitesi. Tarih: 14 Şubat, 2018, Çarşamba. Zaman: 09:30 – 12:00. Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası. Özet: Bir R halkasının Değişmez Taban Özelliği ya da kısaca IBN özelliği olması, iki farklı ranka sahip serbest R-modulünün izomorf olmamasıdır. W. G. Leavitt’in 1960’lı yıllarda ilgilendiği ve ... Devamını oku... Değişmez Taban Özelliği ve Leavitt Yol Cebirinin Ideal Yapısı

Aslı Güçlükan İlhan, Dokuz Eylül Üniversitesi. Tarih: 7 Şubat, 2018, Çarşamba. Zaman: 09:30 – 12:00. Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası. Özet: Bu konuşma serisinde, temel grubu tanımlayacağız ve temel grubun, cebirin temel teoremi başta olmak üzere bazı uygulamalarından bahsedeceğiz. İlk konuşmada, cebirsel topolojinin ne olduğundan kısaca ... Devamını oku... Temel Grup ve Bazı Uygulamaları

Cihan Sahillioğulları ve Sedef Taşkın, Dokuz Eylül Üniversitesi. Tarih: 10 ve 17 Ocak, 2018, Çarşamba. Zaman: 09:30 – 12:00. Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası. Cihan Sahillioğulları’nın yapacağı ilk konuşma için özet: Bu konuşmada, sonsuz simetrik grubun indirgenemez ehlil temsillerinin sınıflandırılması tanıtılacaktır. Öncelikle, çalışacağımız grup ifade edilecektir. ... Devamını oku... Sonsuz Simetrik Grubun İndirgenemez Üniter Temsillerinin Sınıflandırılması

Meltem Güllüsaç, Dokuz Eylül Üniversitesi. Tarih: 20 Aralık, 2017, Çarşamba. Zaman: 09:30 – 12:00. Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası. Özet: Asal modüller, asal halkalar ve parçalanamaz injektiflerden bahsedip Matlis teoremini kanıtlayacağız. [1] kitabının üçüncü bölümüne bakınız. Kaynaklar [1] Lam, T. Y. Lectures on Modules and Rings. ... Devamını oku... Matlis Teoremi

Meltem Güllüsaç, Dokuz Eylül Üniversitesi. Tarih: 22 ve 29 Kasım, 6 ve 13 Aralık, 2017, Çarşamba. Zaman: 09:30 – 12:00. Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası. Özet: Mininjektif halkalara giriş yapacağız. Nicholson ve Yousif ‘ın kitabının ikinci bölümüne bakınız. Kaynaklar [1] Nicholson, W.K. and Yousif, M.F. Quasi-Frobenius ... Devamını oku... Mininjektif Halkalar

Noyan Er, Dokuz Eylül Üniversitesi. Tarih: 25 Ekim, 1, 8 ve 15 Kasım, 2017, Çarşamba. Zaman: 09:30-12:00 Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası. Özet: Bu seminer, QF-halkaları ve ilgili sorular hakkındaki seminer dizisinin ilk konuşması olacak.

Sinem Benli, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü. Tarih: 18 Ekim 2017, Çarşamba. Zaman: 09:30-12:00 Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası. Özet: Bu konuşmada, değişmeli neredeyse mükemmel tamlık bölgeleri ile ilgili kısa bir özet vereceğiz. Daha sonra, bu halka sınıfının Facchini ve Parolin tarafından yapılmış değişmeli olmayan halkalara genellemesinden ... Devamını oku... Neredeyse Mükemmel Halkalar

Salahattin Özdemir, Dokuz Eylül Üniversitesi. Tarih: 27 Eylül, 4 ve 11 Ekim, 2017, Çarşamba. Zaman: 09:30 – 12:00. Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası. Özet: Benson ve Goodearl ün herhangi bir R halkası üzerindeki düz modüller hakkındaki iyi bilinen sonucunu kanıtlayacağız: Eğer bir düz R-modülü M icin, ... Devamını oku... Periyodik Modüller Üzerine

Sinem Benli, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü. Tarih: 20 Eylül 2017, Çarşamba. Zaman: 09:30-12:00 Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası. Özet: İlk olarak İlkel halkalar kavramını tanıtacağız. Bu halka sınıfı ile ilgili bazı örnekler verdikten ve bazı özelliklerinden bahsettikten sonra İlkel halkaların yapısını veren  Jacobson Yoğunluk teoremini kanıtlayacağız. ... Devamını oku... Jacobson Yoğunluk Teoremi ve Uygulamaları

Skolem-Noether Teoremi ve Çifte Merkezleyen Teoremi Meltem Güllüsaç ve Hikmet Burak Özcan, Dokuz Eylül Üniversitesi. Tarih: 9, 16 ve 23 Ağustos ve 13 Eylül 2017, Çarşamba, Zaman: 09:30 – 12:00. Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası. Özet: Vektör uzaylarının tensör çarpımının ve cebirlerin tensör çarpımınının tekrarından sonra ... Devamını oku... Skolem-Noether Teoremi ve Çifte Merkezleyen Teoremi

Meltem Güllüsaç, Hikmet Burak Özcan ve Sedef Taşkın, Dokuz Eylül Üniversitesi. Tarih: 2 Ağustos, 2017, Çarşamba, Zaman: 09:30 – 17:00. Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası. Özet: Wedderburn-Artin Teoreminin üç kanıtını vereceğiz. Birimsiz halkalar için olan birinci kanıtta, Szele’nin makalesini [1] takip edeceğiz, önce Yoğunluk Teoremi’ni kanıtlayacağız. ... Devamını oku... Wedderburn-Artin Teoreminin Basit Kanıtları

Meltem Güllüsaç, Dokuz Eylül Üniversitesi. Tarih: 21 Haziran, 2017, Çarşamba, Zaman: 09:30 – 12:00. Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası. Özet: Basit halkalar ve merkezi cebirlere giriş yapacağız. Matej Brešar’ın  kitabının ilk bölümüne bakınız. Kaynaklar [1] Matej Brešar, Introduction to Noncommutative Algebras, Springer, 2014.

Hikmet Burak Özcan, Dokuz Eylül Üniversitesi. Tarih: 14 Haziran, 2017, Çarşamba, Zaman: 09:30 – 12:00. Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası. Özet: Sonlu boyutlu bölme cebirlerinden başlayarak, bir cisim üzerinde sonlu boyutlu cebirlere giriş yapacağız. Matej Brešar’ın kitabının ilk bölümüne bakınız. Kaynaklar [1] Matej Brešar, Introduction to ... Devamını oku... Sonlu Boyutlu Bölme Cebirleri